Taktil massage

:: är en mjuk och omslutande beröring av huden som sker med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov. Den ges med lätta strykningar och tryck

:: aktiverar kroppens ”lugn och ro”-system, det parasympatiska nervsystemet. Man har kunnat visa att beröring ökar produktionen av hormonet oxytocin, vilket kan betraktas som ett motgift till adrenalinutsöndring och stresshormonet cortisol

:: är en friskvårdande behandlingsform som ger djup avslappning och stort välbefinnande. Den kan ge aktiv återhämtning och minska stressrelaterade sjukdomar. Kan vara ett sätt att bryta vardagen, stanna upp en stund och bara må bra

:: har i olika studier* haft positiv inverkan vid tillstånd som oro, stress, sömnrubbningar, muskelspänningar, mag- och tarmstörningar, nedsatt immunförsvar, högt blodtryck, dålig kroppsuppfattning, koncentrationssvårigheter, samt olika smärttillstånd som t ex. fibromyalgi, stroke, reumatism, pisksnärtskada

* bl.a en 3-årig studie i samarbete med cancerfonden
         << T i l l b a k a <<